onLoad='redireccionar()'>
Àger (La Noguera). Salidas: Desde la colegiata de Ager.

Ultra : Viernes 20 de Abril a las 22 h.
Maratón : Sábado 21 de Abril a las 9 h.Acuerdo MUT - Ayuntamiento de Viacamp

Acord de col·laboració entre la MUT i l'ajuntament de Viacamp, d'aquesta manera la MUT ''creix'' i els projectes de futur seran una passada...la MUT 2017 serà l'edició més espectacular que s'ha fet fins ara i només la superarà l'edicio de 2018........
Acuerdo de colaboración entre la MUT y el ayuntamiento de Viacamp, de esta manera la MUT '' crece '' y los proyectos de futuro serán una pasada ... la MUT 2.017 será la edición más espectacular que se ha hecho hasta ahora y sólo la superará la edición de 2018 ........
Cooperation agreement between the MUT and the City of Viacamp, thus MUT '' grow '' and future projects will be a week ... the MUT 2017 edition will be spectacular and thus far only exceed the 2018 edition ........