onLoad='redireccionar()'>
Àger (La Noguera). Salidas: Desde la colegiata de Ager.

Ultra : Viernes 20 de Abril a las 22 h.
Maratón : Sábado 21 de Abril a las 9 h.Pasarelas de Montfalco

Doncs ja és oficial.... La MUT 2017 passarà per les passarel·les de Montfalco!!!!!! i el seu pont penjant....o sigui que la converteix possiblement amb la cursa amb el passos mes espectaculars de Catalunya i Aragó ( i península ibèrica )....té la perdras?????
Pues ya es oficial .... La MUT 2017 pasará por las pasarelas de Montfalco !!!!!! y su puente colgante .... o sea que la convierte posiblemente con la carrera con los pasos más espectaculares de Cataluña y Aragón (y Península Ibérica) .... te la perderás ?????
Well, it's official .... The MUT 2017 pass through gateways Montfalcó !!!!!! and the suspension bridge .... that is possibly what makes the race more spectacular the steps of Catalonia and Aragon (and Iberian Peninsula) has the loose .... ?????
Beno, ofiziala da .... MUT 2017 gateways Montfalcó pasatzen !!!!!! eta zubi esekia .... hori da, seguru asko, zer egiten du lasterketa gehiago ikusgarria Katalunia eta Aragoi (eta Iberiar Penintsula) urratsei solteak ditu .... ?????